คนขับรถไม่รอผู้สารขึ้นรถให้เรียบร้อยก่อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 205 สีครีมแดง หมายเลขรถ 40-40451 ป้ายทะเบียน 12-0347 วันที่ 28/11/66 เวลาประมาณ 7:35 ป้ายตรงข้ามธนาคารกรุงศรี ผู้ขับรถรีบร้อน ออกรถโดยที่ไม่รอผู้โดยสารขึ้นรถให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ผู้โดยสารเสียการทรงตัว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้