ขับรถอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แดง สาย 136 ครีมแดง เวลา ขึ้น 20:20น 27/11 เลขข้างรถ 4-80244 คนสุดท้ายยังไม่ได้ขึ้นดีเลย เร่ง ออกรถ และเร่งปิดประตู จนผมต้องดันคนหน้าขึ้นไป ถ้าเลือกได้รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ผมไม่ขึ้นครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนกรณีนี้อีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)