ขับรถอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แดง สาย 136 ครีมแดง เวลา ขึ้น 20:20น 27/11 เลขข้างรถ 4-80244 คนสุดท้ายยังไม่ได้ขึ้นดีเลย เร่ง ออกรถ และเร่งปิดประตู จนผมต้องดันคนหน้าขึ้นไป ถ้าเลือกได้รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ผมไม่ขึ้นครับ