ขอซื้อเครื่องวัดควันดำจำนวน 1 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กันยายน 20, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
328,490.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: