ขอซื้อเครื่องวัดควันดำจำนวน 1 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Wednesday, September 20, 2023
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
328,490.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: