ขอชื่นชม พนักงานเก็บเงิน สาย 197 เลข 280179 ทะเบียน 119965

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการ ดึมากครับ สนใจ ผู้โดยสาร ทุกคน ดูการจอดเทียบท่ารถผู้โดยสารดีมากๆๆๆ ผมเห็นแล้ว ยิ้มตาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 197 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ