ขอชื่นชม พนักงานเก็บเงิน สาย 197 เลข 280179 ทะเบียน 119965

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการ ดึมากครับ สนใจ ผู้โดยสาร ทุกคน ดูการจอดเทียบท่ารถผู้โดยสารดีมากๆๆๆ ผมเห็นแล้ว ยิ้มตาม