ขอชมเชยการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยพขร.สาย 508 ชื่อนายสุรชัย คำงาม กล่าวคำสวัสดี-ขอบคุณผู้โดยสารเวลาขึ้น-ลงรถทุกครั้ง เวลาที่มีผู้โดยสารถามก็ตอบด้วยความสุภาพ และขับรถสุภาพเรียบร้อย จึงขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีๆเช่นนี้ค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วต้องขอขอบคุณที่ท่านได้มองเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เราจะส่งเรื่องชมเชยของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 3 แจ้งให้พนักงานทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อป็นกำลังใจและแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นต่อไป ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.