ขอชมเชยการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยพขร.สาย 508 ชื่อนายสุรชัย คำงาม กล่าวคำสวัสดี-ขอบคุณผู้โดยสารเวลาขึ้น-ลงรถทุกครั้ง เวลาที่มีผู้โดยสารถามก็ตอบด้วยความสุภาพ และขับรถสุภาพเรียบร้อย จึงขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีๆเช่นนี้ค่ะ