การให้บริการรถสาย 543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้ปรับปรุงการบริการของรถสาย 543ก ด่วน ระยะเวลารอรถข่วงเช้า 1 ชั่วโมง 30 นาที คือมาถึงป้ายที่รอรถประจำทาง ประมาณ ตี 5.40 น. ได้ขึ้นรถ อีกท5-6 นาที 7โมง ควรพิจารณาด่วน ซึ่งก่อนหน้านี้นานๆ จะมีเหตุแบบนี้สักที ช่วงนี้ ทุกอาทิตย์เลย อาทิตย์ก่อน ก็ประมาณ 1 ชม.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ