การให้บริการรถสาย 543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้ปรับปรุงการบริการของรถสาย 543ก ด่วน ระยะเวลารอรถข่วงเช้า 1 ชั่วโมง 30 นาที คือมาถึงป้ายที่รอรถประจำทาง ประมาณ ตี 5.40 น. ได้ขึ้นรถ อีกท5-6 นาที 7โมง ควรพิจารณาด่วน ซึ่งก่อนหน้านี้นานๆ จะมีเหตุแบบนี้สักที ช่วงนี้ ทุกอาทิตย์เลย อาทิตย์ก่อน ก็ประมาณ 1 ชม.