การใช้บัตรสวัสดิการของรัฐ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามครับว่า ตอนนี้รถบางคันที่ติดตั้งเครื่องแตะบัตร แต่ใช้การยังไม่ได้ แล้วกระเป๋ารถเมล์ถ่ายรูปบัตรเราไว้ แต่ไม่เก็บค่าโดยสาร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องไหมครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูลสายรถเมล์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ อีทิกเก๊ต ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ