การใช้บัตรสวัสดิการของรัฐ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามครับว่า ตอนนี้รถบางคันที่ติดตั้งเครื่องแตะบัตร แต่ใช้การยังไม่ได้ แล้วกระเป๋ารถเมล์ถ่ายรูปบัตรเราไว้ แต่ไม่เก็บค่าโดยสาร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องไหมครับ