ทิ้งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย140 รับผู้จากอนุเสาวรีย์ชัย มาถึงเพชรบุรีหยุดจอดไม่ไปต่อ ไม่แจงเหตุผล หลังจากลงรถมารู้ว่าที่ตัวรถไม่เขียนอะไรเลย แต่น่าแปลกว่าขับจากพระราม2มาถึงอนุเสาวรีย์ได้ไง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 140 ตัดเสริมนั้นต้องขออภัยท่านผู้ร้องมา ณ ที่นี้ที่ไม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ