ทิ้งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย140 รับผู้จากอนุเสาวรีย์ชัย มาถึงเพชรบุรีหยุดจอดไม่ไปต่อ ไม่แจงเหตุผล หลังจากลงรถมารู้ว่าที่ตัวรถไม่เขียนอะไรเลย แต่น่าแปลกว่าขับจากพระราม2มาถึงอนุเสาวรีย์ได้ไง