รถเมล์ ไทยสมายบัส สาย 3-34

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถอยู่ป้ายฉลองกรุง 4 วิ่งขวา พร้อมกันมา 2 คัน ไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่รู้ว่ามาจ้างคนขับมาทำไม ถ้าไม่มีใจรักงานบริการก็ไม่ควรมาขับรถค่ะ รอรถก็นาน gps ก็ไม่ตรงแย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)