รถเมล์ ไทยสมายบัส สาย 3-34

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถอยู่ป้ายฉลองกรุง 4 วิ่งขวา พร้อมกันมา 2 คัน ไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่รู้ว่ามาจ้างคนขับมาทำไม ถ้าไม่มีใจรักงานบริการก็ไม่ควรมาขับรถค่ะ รอรถก็นาน gps ก็ไม่ตรงแย่มาก