สาย 168 ขาดช่วงทุกวัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 168 ยังขาดช่วงในตอนเช้า ทุกวันเลยค่ะ ทั้งๆ ที่การเดินรถระยะไกล น่าจะมีรถถี่ๆ หน่อย เทียบกับสาย 60 คือถึ่กว่ามากเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อให้มีรถวิ่งบริการเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)