สาย 168 ขาดช่วงทุกวัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 168 ยังขาดช่วงในตอนเช้า ทุกวันเลยค่ะ ทั้งๆ ที่การเดินรถระยะไกล น่าจะมีรถถี่ๆ หน่อย เทียบกับสาย 60 คือถึ่กว่ามากเลยค่ะ