ร้องเรียนรถเมล์สาย97

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ลงป้ายอนุสาวรีย์ชัย เวลา11.00 น. วันที่26/10/2557 ทะเบียนรถ15-0946 กระเป๋ารถเมล์เป็นเด็กผมสั้น คาดว่าอายุไม่ถึง15ปี พนักงานขับรถหวาดเสียว

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศสาย 97 ทะเบียน 15-0946 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ