ร้องเรียนรถเมล์สาย97

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ลงป้ายอนุสาวรีย์ชัย เวลา11.00 น. วันที่26/10/2557 ทะเบียนรถ15-0946 กระเป๋ารถเมล์เป็นเด็กผมสั้น คาดว่าอายุไม่ถึง15ปี พนักงานขับรถหวาดเสียว