โบกเรียกแล้วไม่จอดเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศสาย79 ทะเบียน 13-1473 หมายเลขรถ 6-56038 ไม่จอดเข้าป้ายรับผู้โดยสารเวลา 16:39 บริเวณป้ายรถเมล์หน้าถนนอัศวพิเชษฐ์ โดยทำการโบกเรียกแล้วถึง2ครั้ง แต่ยังวิ่งเลนกลางไปโดยไม่มีการชะลอหรือพยายามจะเข้าเทียบที่ป้ายทั้งสิ้น ต้องการให้มีบทลงโทษเพื่อไม่ให้มีการทำเป็นเยี่ยงอย่าง เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ