โบกเรียกแล้วไม่จอดเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศสาย79 ทะเบียน 13-1473 หมายเลขรถ 6-56038 ไม่จอดเข้าป้ายรับผู้โดยสารเวลา 16:39 บริเวณป้ายรถเมล์หน้าถนนอัศวพิเชษฐ์ โดยทำการโบกเรียกแล้วถึง2ครั้ง แต่ยังวิ่งเลนกลางไปโดยไม่มีการชะลอหรือพยายามจะเข้าเทียบที่ป้ายทั้งสิ้น ต้องการให้มีบทลงโทษเพื่อไม่ให้มีการทำเป็นเยี่ยงอย่าง เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่