107 เสริมดินแดง เพื่ออะไร..?? !!!!

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประชาชนได้อะไรกับวิธีการนี้ ในเมื่อปลายทางมันคืออู่คลองเตย เพราะขึ้นด้วนไปก็ถึงคลองเตยแล้ว นี่มีรถเสริมแต่ไม่มีรถปกติวิ่งไปส่งผู้โดยสาร ปล่อยให้รอรถคันต่อไปซึ่งก็พักใหญ่เลย อีกอย่าง คนปลายทางจะมีรถกลับมายังไงในเมื่อรถไปไม่ถึง ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไม องค์กรนี้ไม่มีกำไร ทีแต่ขาดทุน ก็บริหารกันแบบนี้แหละ รถเสริมคันนึง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ...? ในขณะที่เส้นทางนี้มีรถวิ่งมาดินแดงก็หลายสาย เอารถมาเสริมทำไม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ