107 เสริมดินแดง เพื่ออะไร..?? !!!!

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประชาชนได้อะไรกับวิธีการนี้ ในเมื่อปลายทางมันคืออู่คลองเตย เพราะขึ้นด้วนไปก็ถึงคลองเตยแล้ว นี่มีรถเสริมแต่ไม่มีรถปกติวิ่งไปส่งผู้โดยสาร ปล่อยให้รอรถคันต่อไปซึ่งก็พักใหญ่เลย อีกอย่าง คนปลายทางจะมีรถกลับมายังไงในเมื่อรถไปไม่ถึง ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไม องค์กรนี้ไม่มีกำไร ทีแต่ขาดทุน ก็บริหารกันแบบนี้แหละ รถเสริมคันนึง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ...? ในขณะที่เส้นทางนี้มีรถวิ่งมาดินแดงก็หลายสาย เอารถมาเสริมทำไม