168 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จอดตามป้ายนี่มันจะตายเหรอ ไม่ใช่ครั้ง2ครั้ง เป็นมาตลอด ป้ายก่อนแฟลตเคหะดินแดง ออกเลนขวาอย่างเดียวเหมือนไม่อยากให้ขึ้น เพื่อนเล่นหรอครับ คนเดือดร้อนเพราะไม่ทันเวลามีไม่น้อยนะ ถ้ายังไม่ปรับปรุงก็ออกไปทำงานอื่นอย่ามาบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ