168 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จอดตามป้ายนี่มันจะตายเหรอ ไม่ใช่ครั้ง2ครั้ง เป็นมาตลอด ป้ายก่อนแฟลตเคหะดินแดง ออกเลนขวาอย่างเดียวเหมือนไม่อยากให้ขึ้น เพื่อนเล่นหรอครับ คนเดือดร้อนเพราะไม่ทันเวลามีไม่น้อยนะ ถ้ายังไม่ปรับปรุงก็ออกไปทำงานอื่นอย่ามาบริการ