บัตรอิเล็กทรอนิกส์​รายสัปดาห์/รายเดือนล่วงหน้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
-ไม่มีสถานที่ให้ข้อมูลหรือพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือรายละเอียดการใช้งาน (จะได้รับเมื่อซื้อบัตรเท่านั้น)​ ทำให้มีการซื้อบัตรผิดและไม่สามารถวางแผนการใช้งานได้ -เปิดให้มีการใช้บัตร แต่จำนวนบัตรไม่รองรับต่อผู้ใช้บริการ กระทบถึงการวางแผนการเดินทางของผู้รับบริการ ซึ่งการประมาณการผลิตจำนวนบัตรควรมีการนับสถิติไว้อยู่แล้ว จึงไม่ควรมีปัญหาบัตรผลิตไม่พอเกิดขึ้น (กรณีบัตรนักเรียนนักศึกษา)​ -เสนอให้มีการตัดรอบบัตรเหมือนBTS ที่จะนับถัดไปหลังใช้งานวันแรก(กรณีบัตรรายสัปดาห์และรายวัน) หากมีการแก้ไข ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่อง ส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีบัตรนักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบัตรนักศึกษารอบใหม่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งบัตรนักศึกษารุ่นใหม่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้งานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องซื้อบัตรใหม่ ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลที่แนะนำบริการในการตัดรอบบัตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ขอบคุณที่แนะนำบริการ)