บัตรอิเล็กทรอนิกส์​รายสัปดาห์/รายเดือนล่วงหน้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
-ไม่มีสถานที่ให้ข้อมูลหรือพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือรายละเอียดการใช้งาน (จะได้รับเมื่อซื้อบัตรเท่านั้น)​ ทำให้มีการซื้อบัตรผิดและไม่สามารถวางแผนการใช้งานได้ -เปิดให้มีการใช้บัตร แต่จำนวนบัตรไม่รองรับต่อผู้ใช้บริการ กระทบถึงการวางแผนการเดินทางของผู้รับบริการ ซึ่งการประมาณการผลิตจำนวนบัตรควรมีการนับสถิติไว้อยู่แล้ว จึงไม่ควรมีปัญหาบัตรผลิตไม่พอเกิดขึ้น (กรณีบัตรนักเรียนนักศึกษา)​ -เสนอให้มีการตัดรอบบัตรเหมือนBTS ที่จะนับถัดไปหลังใช้งานวันแรก(กรณีบัตรรายสัปดาห์และรายวัน) หากมีการแก้ไข ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้