ของหาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือกระผมอยากจะสอบถามของหายบนรถเมย์ 187 ตั้งแต่ 12.00 - 14.00 ว่ามีใครพบซองจดหมายสีน้ำตาลที่ใส่เอกสารของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถไหมครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบ ขอเรียนว่า กรณีทำสิ่งของหล่นบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อความรวดเร็วในการติดตามสิ่งของคืน แนะนำให้ผู้ใช้บริการโทรสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานทางวิทยุกับต้นสังกัดเพื่อติดตามให้โดยเร่งด่วน (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ