ของหาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือกระผมอยากจะสอบถามของหายบนรถเมย์ 187 ตั้งแต่ 12.00 - 14.00 ว่ามีใครพบซองจดหมายสีน้ำตาลที่ใส่เอกสารของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถไหมครับ