จากรามคำแหงซอย40ไปซอยรัชดาภิเษกที่20ต้องนั่งสายอะไรบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากรามคำแหงซอย40ไปซอยรัชดาภิเษกที่20 ขอทั้งขาไปแล้วขากลับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ