จากรามคำแหงซอย40ไปซอยรัชดาภิเษกที่20ต้องนั่งสายอะไรบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากรามคำแหงซอย40ไปซอยรัชดาภิเษกที่20 ขอทั้งขาไปแล้วขากลับ