พระราม 2 เส้นทางที่ไม่คิดจะแก้ไจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เส้นทางพระราม 2 มีรถวิ่งผ่าน 76,105,140,141,142 ช่วงเช้าเย็น ช่วงเร่งด่วน รอนานมันทุกสาย ขาดระยะตลอด รอแต่ละคันนานมาก 105 อย่างต่ำครึ่งชั่วโมง ไปเมืองใหม่ มีสายเดียว เอกชนสาย 68 ไม่ต้องพูดถึง เพราะนานกว่า ช่วยแก้ไขหน่อย เป็นมาหลายปีแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ