พระราม 2 เส้นทางที่ไม่คิดจะแก้ไจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เส้นทางพระราม 2 มีรถวิ่งผ่าน 76,105,140,141,142 ช่วงเช้าเย็น ช่วงเร่งด่วน รอนานมันทุกสาย ขาดระยะตลอด รอแต่ละคันนานมาก 105 อย่างต่ำครึ่งชั่วโมง ไปเมืองใหม่ มีสายเดียว เอกชนสาย 68 ไม่ต้องพูดถึง เพราะนานกว่า ช่วยแก้ไขหน่อย เป็นมาหลายปีแล้ว