ทำไมรถประจำทางสาย 84ก จึงไม่จอดป้ายหน้าสถานีรถไฟศาลายา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการใช้บริการพบว่า รถประจำทางสาย 84ก ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหน้าทางเข้าสถานีรถไฟศาลายา ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยต้องไปรอขึ้นหรือลงที่ป้ายหน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ทั้งที่รถประจำทางสายอื่น ทั้งรถร่วมบริการและรถของ ขสมก. ต่างก็จอดที่ป้ายหน้าทางเข้าสถานีรถไฟฯ ทั้งหมด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84ก.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เข้าจอดรับส่งทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ