ทำไมรถประจำทางสาย 84ก จึงไม่จอดป้ายหน้าสถานีรถไฟศาลายา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการใช้บริการพบว่า รถประจำทางสาย 84ก ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหน้าทางเข้าสถานีรถไฟศาลายา ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยต้องไปรอขึ้นหรือลงที่ป้ายหน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ทั้งที่รถประจำทางสายอื่น ทั้งรถร่วมบริการและรถของ ขสมก. ต่างก็จอดที่ป้ายหน้าทางเข้าสถานีรถไฟฯ ทั้งหมด