177 รถก็น้อย ยังจะไม่รับคนอีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปรับหน่อยครับรถชอบออกขวาไม่รับคน ปกติก็รอนานมาก ไม่ใช่เห็น149แล้วออกขวาแซง คนรอขึ้นก็ไม่ได้ขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องพนักงานขับรถประจำทางสายที่ 177 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายแล้ว ได้ส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ