177 รถก็น้อย ยังจะไม่รับคนอีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปรับหน่อยครับรถชอบออกขวาไม่รับคน ปกติก็รอนานมาก ไม่ใช่เห็น149แล้วออกขวาแซง คนรอขึ้นก็ไม่ได้ขึ้น