กระเป๋าไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย137เที่ยว19:45จอดที่อู่บีทีเอสตรงข้ามเอสพานาส แค่ถามว่าตั่วนี้ใช้ได้รึป่่วชักสีหน้าใสสะบัดหน้า หนีแล้วก็ตามว่าใช่ค่ะคือไร คือไม่อยากตอบเหรอ หรือยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ