กระเป๋าไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย137เที่ยว19:45จอดที่อู่บีทีเอสตรงข้ามเอสพานาส แค่ถามว่าตั่วนี้ใช้ได้รึป่่วชักสีหน้าใสสะบัดหน้า หนีแล้วก็ตามว่าใช่ค่ะคือไร คือไม่อยากตอบเหรอ หรือยังไง