ร้องเรียนจำนวนรถน้อยมาก รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 195 วิ่งชั่วโมงละ 1 คันเหรอคับ รอจากสามแยกพระประแดง ถ.สุขสวัสดิ์ เพื่อจะข้ามสะพานภูมิพลเพื่อไปลงพระราม 3 ไม่มีรถมาเลย ถ้าเป็นช่วงเช้าเร่งด่วน ประชานจะไปทำงานทันไม๊คับ ขอความกรุณาแก้ไขปรับปรุง "ด่วน" ให้มีรถรองรับให้มากกว่านี้ ไม่ก็แก้ไขโดย"เพิ่มสายรถเมล์" ให้มีวิ่งขึ้นสะพานภูมิพลนอกจากสายนี้คับ ประชาชนจะใช้บริการรถประจำทางได้ทันเวลา ก็ควรมีจำนวนรถให้เพียงพอมากกว่านี้คับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ