ร้องเรียนจำนวนรถน้อยมาก รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 195 วิ่งชั่วโมงละ 1 คันเหรอคับ รอจากสามแยกพระประแดง ถ.สุขสวัสดิ์ เพื่อจะข้ามสะพานภูมิพลเพื่อไปลงพระราม 3 ไม่มีรถมาเลย ถ้าเป็นช่วงเช้าเร่งด่วน ประชานจะไปทำงานทันไม๊คับ ขอความกรุณาแก้ไขปรับปรุง "ด่วน" ให้มีรถรองรับให้มากกว่านี้ ไม่ก็แก้ไขโดย"เพิ่มสายรถเมล์" ให้มีวิ่งขึ้นสะพานภูมิพลนอกจากสายนี้คับ ประชาชนจะใช้บริการรถประจำทางได้ทันเวลา ก็ควรมีจำนวนรถให้เพียงพอมากกว่านี้คับ