ข้อมูลคณะกรรมการ 2

ภาพนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
เบอร์โทรศัพท์: 
02-2460969 ต่อ 1507