สัญญาซื้อขาย ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ซ.09/2564 ลว.1 มิ.ย.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน ขดร.7 กปด.1 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
2 ซ.08/2564 ลว.8 เม.ย.64 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด สัญญาซื้อขายมันเครื่องใช้แล้ว
3 ซ.07/2564 ลว.25 มี.ค.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2564
4 ซ.06/2564 ลว.23 ก.พ.64 บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สัญญาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
5 ซ.05/2564 ลว.9 ก.พ.64 บริษัท คีนน์ จำกัด สัญญาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน
6 ซ.04/2564 ลว.5 ก.พ.64 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 1 กปด.1 (อู่บางเขน) และ กปด.2,3 (อู่รังสิต)
7 ซ.03/2564 ลว.19 ม.ค.64 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการต่ออายุสัญญาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
8 ซ.02/2564 ลว.18 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
9 ซ.01/2564 ลว.11 ม.ค.64 บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด สัญญาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2564