Call center ไม่มีใจบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ ดิฉันโทรไปที่1348 เพื่อสอบถามเส้นทางจากราชดำเนินไปทางรัชดา22 ผู้รับสายเป็นผู้ชาย พูดห้วนๆ ลงท้ายถามยังไม่ทันจบก็วางสายใส่แบบไร้มารยาท ดิฉันระหว่างที่พูดคุยไม่มีถ้อยคำที่หยาบคายหรือก้าวร้าว ดิฉันคิดว่าการกระทำของcall center ไม่เป็นผลดีต่อองค์กร Call center ก็เหมือนคนต้อนรับแขก แต่ถ้าคนต้อนรับแขกไม่ต้อนรับแขก ใครอยากจะมาใช้บริการ ครั้งนี่เป็นการใช้บริการที่สองครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วยังพอทน แต่ครั้งที่สองทั้งไม่มีมารายาทและไม่ให้Infoต่อผู้ใช้บริการ ติเพื่อปรับปรุง ครั้งนี่คือครั้งแรกที่มาเสนอข้อคิดเห็นครั้งแรก ขอบคุณค่ะ