79 509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายรอบแล้ว ยืนโบกอยู่หน้าป้ายโล่งๆ ดันขับผ่านไปหน้าตาเฉย บางทีจอดก็ชอบจอดเลนสอง ต้องวิ่งออกไปกลางถนนเพื่อขึ้นรถเมล์? ปรับปรุงวินัยพนักงานหน่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)