76 รอนาน คนเยอะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 76 เวลา 7:00-8:00 รอนาน คนเยอะมากทุกคัน ไม่มีรถเสริม ปล่อยรถโง่ ผู้บริหารเหี้ย เอาควายมาบริหารยังดีกว่า ค ว ย 76 ค ว ย ผู้บริหาร 76 ค ว ย ค ว ย ค ว ย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ