73 มาติดกันไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8-67010 สาย ปอ73 ยูโรส้ม เวลา 6.13น ป้ายตลาดขวัญ มาติดกัน 3 คันโบกแล้วไม่จอดป้ายนะครับ ทำรถขาดระยะนะครับ ผู้โดยสารต้องรอนาน แก้ไขปรับปรุงด้วยครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 73 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ