710

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์สาย710ตอนนี้วิ่งผ่านที่ไหนบ้างค่ะ แล่วจุดต้นทางและปลายทางคือที่ไหน?